skip to Main Content

تاثیر فرایندهای جوشکاری بر خواص مکانیکی قطعات جوش‌خورده‌ی فولادی HY-80

چکیده در این مطالعه روش‌های مختلف جوشکاری ،برای ارزیابی عملکرد مکانیکی قطعات جوش‌خورده‌ی فولاد HY-80 ،استفاده می‌شود. قطعات جوش‌خورده با استفاده از فرایندهای مختلف جوشکاری از جمله جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش‌دار ، جوشکاری قوسی با گاز تنگستن و…

Read more

تاثیر اعمال حرارت و گرما پس از فرایند جوش کاری بر پیش‌بینی مدت زمان باقی مانده تا فرسودگی استقامت، ناشی از جوش خوردگی فولاد HSLA

چکیده فولاد آلیاژی با مقاومت بالا (HSLA) شامل استفاده از مواد پرکننده با میزان کاربرد پایین، و با قدرت بالا (الکترودها) نسبت به ماده اصلی بسته به کاربرد سازه‌های جوش شده و در دسترس بودن مواد پرکننده هاست. در تحقیق…

Read more
Back To Top