skip to Main Content

صعود محاسبه‌ی با عملکرد بالا

چکیده در سال‌های اخیر ظهور کاربردهای محاسباتی در حال ظهور، مانند محاسبات ابری، هوش مصنوعی، و اینترنت اشیا، منجر به سه نیاز مشترک در طراحی سیستم کامپیوتری شده‌است: کاربرد زیاد، خروجی زیاد، و لاتنسی پایین. در این باره، این ها…

Read more
Back To Top