skip to Main Content

پردازش پرس و جو خصوصی و کارآمد بر روی پایگاه داده های ژنومی فعالیت های خارجی

چکیده برنامه‌های کاربردی مطالعات ژنومی به سرعت در بسیاری از حوزه‌های علم و فن‌آوری از جمله بهداشت، تحقیقات پزشکی، خدمات مصرف‌کننده مستقیم، و قانونی و قانونی در حال گسترش است. با این حال، تعدادی موانع وجود دارند که دسترسی و…

Read more
Back To Top