skip to Main Content

هماهنگ¬سازی روش¬های ارزیابی فناوری بهداشت در بیمارستان¬های دانشگاه: مدل MINI-HTA تا چه اندازه برای زمینه فرانسوی مناسب است؟

چکیده سوابق: تعداد دستگاه¬های پزشکی جدید برای استفاده فردی که به صورت سالانه راه¬اندازی می¬شوند از ظرفیت ارزیابی سازمان ملی سلامت فرانسه (HTA) فراتر است. این امر منجر شده که بیمارستان¬ها، و به ویژه بیمارستان¬های دانشگاهی (UHها) ابتکارات HTA مبتنی…

Read more

اجرای مراقبت های طولانی مدت و استفاده از بیمارستان: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون تقسیم شده از مطالعه سریال وقفه ای

چکیده این مطالعه سری زمانی مبتنی بر جمعیت جهت بررسی تاثیرات برنامه بیمه مراقبت طولانی‌مدت (LTCI) بر میزان استفاده از بیمارستان در کره انجام شد. داده‌های مربوط به بیمه سلامت و داده‌های LTCI در یک پایگاه‌داده از ۹۲،۵۹۶ نفر که…

Read more
Back To Top