skip to Main Content

تجزیه و تحلیل تجربی و شبیه سازی عددی دستگاه های میکرو فلوئید پیچ خورده با استفاده از فرایند برجسته سازی گرم پودر ​

چکیده در ۲ سال گذشته، علاقه به فن‌آوری‌های ساخت مبتنی بر سیستم‌های میکرو فلوئید به طور مداوم در حال افزایش بوده ‌است. امروزه، سیستم‌های میکرو فلوئید در کاربردهای متعدد زیست پزشکی و داروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. میکرو فلوئید ها…

Read more
Back To Top