skip to Main Content

شیوه‌های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش، سرمایه فکری و نوآوری

چکیده این مقاله یک مدل مفهومی پیشنهاد می‌کند که در آن یک سیستم مدیریت منابع انسانی (HRM)به طور آشکار مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش، یک سرمایه فکری شرکت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و عملکرد نوآوری بالاتری را ایجاد می‌کند.…

Read more

عامل انسانی : سرمایه گذاری در سرمایه نیروی انسانی ،بهره وری ، و بین المللی سازی SME

چکیده بین المللی سازی فواید بسیاری را برای SME ها پیشنهاد می دهد ولی بدست اوردن و موفقیت در انجام ان مشکل است. برخلاف اکثریت فعالیت های صورت گرفته در  بین المللی سازی SME ،که بر  نقش کارآفرین در فرآیند…

Read more

سرمایه انسانی در کارآفرینی اجتماعی و تجاری

چکیده با پیشبرد تحقیقات در زمینه سرمایه انسانی و ورود مبحث کارآفرینی، تولید ارزش و کارآفرینی اجتماعی نیاز به تنظیمات مختلفی در سرمایه انسانی برای کارآفرینی تجاری دارد. ما یک چارچوب چند سطحی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم…

Read more

سرمایه فکری و ارزش شرکت

چکیده بسیاری از روش های سنتّی ارزشیابی شرکت عملکرد تاریخی را نشان می دهند در حالیکه لازم است ارزشی که رشد ممکن و خارج از ترازنامه است نیز در نظر گرفته شود. تفاوت های بزرگی بین ارزش بازاری و ارزش…

Read more
Back To Top