skip to Main Content

شیوه‌های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش، سرمایه فکری و نوآوری

چکیده این مقاله یک مدل مفهومی پیشنهاد می‌کند که در آن یک سیستم مدیریت منابع انسانی (HRM)به طور آشکار مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش، یک سرمایه فکری شرکت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و عملکرد نوآوری بالاتری را ایجاد می‌کند.…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

رویکرد جامع برای مدیریت منابع انسانی در صنعت ۴.۰ ​

چکیده برای مقابله با چالش‌های دانش و شایستگی مربوط به فناوری‌های جدید و فرایندهای صنعت ۴.۰، رویکرد راهبردی جدید برای مدیریت کل منابع انسانی در شرکت‌های تولیدی مورد نیاز است. به دلیل اتوماسیون مستمر فرآیندهای تولید ساده، تعداد فضاهای کاری…

Read more
۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

کاربرد سیاست‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان بازاریابی: تاثیر بر اجرای استراتژی تجارت و بازاریابی

چکیده ویژگی‌های سازمان بازاریابی و ارتباط آن‌ها با اجرای استراتژی موضوع تحقیقات قابل‌توجهی در طول سه دهه گذشته بوده‌است. این ویژگی‌ها شامل ساختار سازمان، فرهنگ، فرایندها، نفوذ و رهبری در میان دیگران است. با این حال، توجه کمی به سیاست‌های…

Read more
۳۰۰,۰۰۰ ریال – خرید

تنوع نیروی کار در مدل های استراتژیک منابع انسانی: مروری انتقادی از نوشته ها و کاربرد آنها در تحقیقات آتی

چکیده هدف: تنوع نیروی کار به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های مدرن محسوب می‌شود. علی رغم اهمیت استراتژیک نیروی کار ، اکثر مدل‌های ارائه شده در این زمینه تفاوت های فرهنگی میان کارمندان را به…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top