skip to Main Content

سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS)در برنامه‌ریزی منابع انسانی و توسعه در سازمان‌های متوسط تا بزرگ

چکیده قش HRM به طور کلی از یک روش سنتی (به اصطلاح مدیریت پرسنلی) به یک استراتژی تغییر یافته است. اغلب سازمان‌های مقیاس متوسط و بزرگ مقادیر زیادی از پول و ذخایر خود را در نرم‌افزار HR صرف می‌کنند، اما…

Read more
Back To Top