skip to Main Content

مروری بر پیشرفت‌های اخیر در ظرفیت های هیبریدی: طراحی، ساخت و کاربردها

چکیده سوپرخازن های هیبریدی با عملکرد بهبود یافته خود در چگالی انرژی بدون تغییر چگالی توان خود از سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته‌اند. سوپرخازن هیبریدی ظرفیت ویژه بالاتری در مقایسه با خازن دو لایه الکتریکی موجود (EDLC)و سودوخازن…

Read more
Back To Top