skip to Main Content

تغییر پذیری  تجزیه ICA ممکن است سیگنال‌های EEG را هنگامی که برای حذف آرتیفکت ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، تحت‌تاثیر قرار دهد

چکیده با وجود استفاده روزافزون از الگوریتم های تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل (ICA)برای ایزوله سازی و حذف فعالیت مربوط به eyeblink از داده‌های EEG، ما درک محدودی از این که چگونه تغییرپذیری مربوط به سیگنال EEG بازسازی‌شدهT پس از…

Read more
Back To Top