skip to Main Content

تکنیکی برای تشخیص اشیا شکل – شکل درون سایت‌های دستگاه‌های خودپرداز (تلاش برای جدا کردن دستگاه خودپرداز)

چکیده ماشین خودکار خودکار (ATM)با اجازه دادن به تراکنش های سریع بانکی و خروج نقدینگی، راحتی زیادی را برای بسیاری از افراد ایجاد می‌کند. با این حال، ماشین‌های خودپرداز در برابر حملات آسیب‌پذیر هستند، زمانی که در طول ساعات غیر…

Read more

تخمین عمق ترک‌های فولادی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و لیزری

چکیده تشخیص شکاف و شکستگی برای حفظ ایمنی لازم است و اتوماسیون آن باید زمانی باشد که بازرسی انسانی براساس محدودیت های فضای و/یا خطرات ایجاد نمی شود. در این مطالعه، یک روش اندازه‌گیری عمق ترک اتوماتیک با استفاده از…

Read more

افزایش کنتراست تصویر در دامنه فضایی با استفاده از روش مبتنی بر درج مولفه های تیره

چکیده افزایش کنتراست یکی از مهم‌ترین مسائل پردازش تصویر است. افزایش کنتراست را می توان در حوزه فضایی یا در حوزه فرکانس انجام داد. در حوزه فضایی، داده‌های پیکسلی تصویر با استفاده از تابع تبدیل میزان سختی نگاشت می‌شوند. تابع…

Read more

روش پردازش تصویر برای ارزیابی کیفیت و تازگی ماهی

چکیده کیفیت یک ماهی ممکن است عمدتا از طریق رسیدگی، فرآوری و نگهداری از صید به مصرف کنندگان تحت‌تاثیر قرار گیرد. زمان نگهداری و دمای انبار ماهی پس از برداشت، فاکتورهای کلیدی برای حفظ کیفیت نهایی این محصول هستند. این…

Read more

بررسی تکنیک‌های قطعه‌بندی تصویر

چکیده به خاطر ظهور تکنیک‌های پردازش تصویر فن‌آوری کامپیوتر، در طیف گسترده‌ای از کاربردها به طور فزاینده‌ای مهم شده‌است. تقسیم‌بندی تصویر یک موضوع کلاسیک در زمینه پردازش تصویر است و نقطه کانونی و تمرکز تکنیک‌های پردازش تصویر است. چندین الگوریتم…

Read more
Back To Top