skip to Main Content

بررسی تکنیک‌های قطعه‌بندی تصویر

چکیده به خاطر ظهور تکنیک‌های پردازش تصویر فن‌آوری کامپیوتر، در طیف گسترده‌ای از کاربردها به طور فزاینده‌ای مهم شده‌است. تقسیم‌بندی تصویر یک موضوع کلاسیک در زمینه پردازش تصویر است و نقطه کانونی و تمرکز تکنیک‌های پردازش تصویر است. چندین الگوریتم…

Read more
Back To Top