skip to Main Content

دیدگاه‌های انتقادی در مورد حسابداری چرا تحقیق در امور مالی تاثیر کمی دارد؟

چکیده کمیت تحقیقات مالی در طول دو دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش‌یافته است، با این حال سوالات هنوز بر سر وسعت و توانایی آن برای منفعت اقتصاد و جامعه فراتر از دانشگاه است.با استفاده از داده‌های چند منبع ،…

Read more

انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار تأثیرات زیست محیطی از نصب و بهره برداری نیروگاه های خورشیدی در مقیاس بزرگ

چکیده نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس وسیع به سرعت در حال توسعه هستند و در حال راه‌اندازی برای استفاده از هزاران یا میلیون ها هکتار زمین در سطح جهانی هستند.مسایل زیست‌محیطی مربوط به مراحل نصب و عملیات چنین تسهیلات تاکنون بطور…

Read more
Back To Top