skip to Main Content

برنامه درسی با تعامل در ذهن: استراتژی های مدون مدیریت کلاس درس برای آموزش برنامه درسی

چکیده برای موفقیت دانش آموزان وجود یک معلم موفق ضروری است، با این حال، معلمان هر روز به چالش کشیده می‌شوند تا نیازهای یادگیری و رفتاری گوناگون دانش آموزان را برآورده سازند. نگرانی عمده زمانی است که بسیاری از معلمان…

Read more

شرایط پر شدن بهبود یافته برای کاهش سیالات درگیر با استفاده از روش دروازه مستغرق

چکیده فرآیند پر شدن گیت با استفاده از اندازه‌گیری ابعاد تصویر ذرات (piv)، شبیه‌سازی عددی و تولید قطعات ریخته‌گری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پر شدن دریچه مستغرق می‌تواند شرایط پر شدن قالب را بهبود بخشد که…

Read more

​بحث درباره ورود به اشتراک گذاری در خدمات براساس اشتراک گذاری. یک کارگاه طراحی با استفاده از یک ابزار تحلیلی

چکیده فعالیت‌های مبتنی بر هم‌کاری و مصرف مشترک طبقه‌بندی می‌شوند و تعریف یک طبقه‌بندی ممکن نیست. همچنین در این زمینه شواهدی دال بر وجود تبعیض‌های قومی، نبود حمایت‌های کارگری و فقدان مقررات وجود دارد. نویسندگان استدلال می‌کنند که ملاحظات مربوط…

Read more
Back To Top