skip to Main Content

روش‌های نموداری برای کنترل کیفیت داخلی از الایزا غیرمستقیم

چکیده این فصل با جدول‌های کنترل برای نظارت بر عملکرد الایزا غیرمستقیم سر و کار دارد. کیت غیرمستقیم الایزا برای شناسایی آنتی‌بادی‌ها علیه بروسلا برای نشان دادن روش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از ویژگی‌های شرح‌داده‌ شده در فصل ۹…

Read more
Back To Top