skip to Main Content

ارزیابی تاثیر فن‌آوری اطلاعات بر مدیریت زنجیره تامین

چکیده شرکت‌ها در تلاش برای پیدا کردن راه‌هایی برای بهبود انعطاف‌پذیری و پاسخگویی و در عوض رقابتی شدن با تغییر استراتژی، روش‌ها و فناوری‌هایی که شامل اجرای پارادایم مدیریت زنجیره تامین (SCM)می‌باشند،.از این رو، فن‌آوری اطلاعات (IT)می‌تواند چابکی SCM را…

Read more

تکنیک تبادل اطلاعات کم وزن مبتنی بر CoAP برای پاسخ تقاضا

چکیده پروتکل‌های DR موجود (پاسخ تقاضا) با موفق‌ترین و محبوب‌ترین پروتکل لایه ای کاربردی، HTTP طراحی می‌شوند. با این حال، به دلیل توسعه سریع پروتکل اینترنت - اشیا (IoT)، تکنولوژی پیام دهیDR مبتنی بر پروتکل) IoTاینترنت اشیا( برای استفاده در…

Read more
Back To Top