skip to Main Content

رویکرد جامع برای مدیریت منابع انسانی در صنعت ۴.۰ ​

چکیده برای مقابله با چالش‌های دانش و شایستگی مربوط به فناوری‌های جدید و فرایندهای صنعت ۴.۰، رویکرد راهبردی جدید برای مدیریت کل منابع انسانی در شرکت‌های تولیدی مورد نیاز است. به دلیل اتوماسیون مستمر فرآیندهای تولید ساده، تعداد فضاهای کاری…

Read more
۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

راه توسعه محصول از ناب (LPD) به توسعه محصولات هوشمند (SPD) ​

چکیده (LPD)کاربرد اصول ناب در توسعه محصول است، با هدف توسعه محصولات جدید یا بهبود یافته که در بازار موفق هستند. LPD با فرآیند کامل جمع‌آوری و تولید ایده‌ها، از طریق ارزیابی موفقیت بالقوه، برای توسعه مفاهیم، ارزیابی آن‌ها برای…

Read more
۱۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top