skip to Main Content

دومین کنفرانس بین‌المللی در زمینه تولید مواد و طراحی کنفرانس بین‌المللی در زمینه تولید مواد و مهندسی طراحی

چکیده دیجیتالی کردن و کاربرد هوش مصنوعی فرآیند تولید، نیازی در صنعت امروزی است. پیشرفت‌های سریع در تکنولوژی ساخت و تولید در حال حاضر در حال تغییر از تولید انبوه به تولید سفارشی است. عبارت صنعت ۴.۰ برای چهارمین انقلاب…

Read more

مدیریت کیفیت در شرکت‌های قرن بیست و یکم مدیریت کیفیت در شرکت‌های قرن ۲۱: مسیر تحقیق به سمت صنعت ۴.۰

چکیده مدیریت کیفیت یک موضوع تحقیق همیشه‌سبز در دنیای معاصر است. با توجه به تسلط محیط تکنولوژیکی و متلاطم با انتظارات بی‌سابقه مشتری، هدف از این موضوع ویژه برای بررسی سیر تکاملی در مدیریت کیفیت در عصر صنعت ۴.۰ می‌باشد.…

Read more

رویکرد جامع برای مدیریت منابع انسانی در صنعت ۴.۰ ​

چکیده برای مقابله با چالش‌های دانش و شایستگی مربوط به فناوری‌های جدید و فرایندهای صنعت ۴.۰، رویکرد راهبردی جدید برای مدیریت کل منابع انسانی در شرکت‌های تولیدی مورد نیاز است. به دلیل اتوماسیون مستمر فرآیندهای تولید ساده، تعداد فضاهای کاری…

Read more

راه توسعه محصول از ناب (LPD) به توسعه محصولات هوشمند (SPD) ​

چکیده (LPD)کاربرد اصول ناب در توسعه محصول است، با هدف توسعه محصولات جدید یا بهبود یافته که در بازار موفق هستند. LPD با فرآیند کامل جمع‌آوری و تولید ایده‌ها، از طریق ارزیابی موفقیت بالقوه، برای توسعه مفاهیم، ارزیابی آن‌ها برای…

Read more
Back To Top