skip to Main Content

ایجاد یک دیدگاه  در تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی

چکیده  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی (isad)طراحی سیستم‌های اطلاعاتی (IS)را در راستای الزامات یک محیط تجاری تضمین می‌کند.از آنجا که رویکردهای isad در حال حاضر منطق غالب تجارت را دنبال می‌کنند، ظهور یک منطق کسب‌وکار جدید و موفق…

Read more
Back To Top