skip to Main Content

مدیریت اطلاعات برای بررسی و پیش‌گیری از جرم کلاه سفید

چکیده جرم کلاه سفید جرم مالی است که توسط اعضای طبقه بالای جامعه برای کسب منفعت شخصی یا سازمانی مرتکب می‌شود و افرادی هستند که تمایل به ثروتمند بودن، تحصیلات عالی، و ارتباطات اجتماعی دارند و معمولا توسط سازمان‌های قانونی…

Read more

سیستم‌های مدیریت اطلاعات در پروژه‌های ساخت‌وساز: بررسی موردی

چکیده هدف: هدف این مقاله ارائه یافته‌های پژوهشی است که به دنبال ارزیابی رویکرد صنعت ساخت‌وساز ،با مدیریت اطلاعات در سطح پروژه و بازبینی عملکرد سیستم‌های مدیریت اطلاعات (IMS)در پروژه‌های منتخب ،هستند. طرح/روش‌شناسی/رویکرد : داده‌ها از سه IMS مورد استفاده…

Read more
Back To Top