skip to Main Content

کاربرد نظارتی و مدیریتی رایانش ابری بر مبنای اینترنت اشیا

چکیده رایانش ابری و اینترنت اشیا دو نکته‌ی کلیدی در حوزه‌ی کاربرد اینترنت هستند. کاربرد این دو فناوری جدید موضوعی مهم در مباحث و تحقیقات است اما در حوزه‌ی نظارت پزشکی و مدیریت کاربرد خیلی به آن پرداخته نمی‌شود. از…

Read more

تاثیر فن‌آوری اطلاعات بر قابلیت‌های زنجیره تامین و عملکرد شرکت: یک دیدگاه مبتنی بر منابع

چکیده چکیده سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای بر روی فن‌آوری اطلاعات (IT)برای بهبود فرآیند زنجیره تامین متکی هستند. با این حال، شواهد پیشین نشان می دهد که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به تنهایی عملکرد سازمانی را بهبود نمی بخشد. از…

Read more

ارزیابی تاثیر فن‌آوری اطلاعات بر مدیریت زنجیره تامین

چکیده شرکت‌ها در تلاش برای پیدا کردن راه‌هایی برای بهبود انعطاف‌پذیری و پاسخگویی و در عوض رقابتی شدن با تغییر استراتژی، روش‌ها و فناوری‌هایی که شامل اجرای پارادایم مدیریت زنجیره تامین (SCM)می‌باشند،.از این رو، فن‌آوری اطلاعات (IT)می‌تواند چابکی SCM را…

Read more

ارزیابی اثرات فن‌آوری اطلاعات بر موفقیت پروژه از طریق مدیریت دانش

چکیده این مقاله به طور تجربی نمونه‌ای از پروژه‌های تاسیسات سرمایه در صنعت ساخت‌وساز را مورد بررسی قرار می‌دهد.هدف این مقاله سه موضوع است.هدف اول این مطالعه اعتبار سنجی یک مدل برای ارزیابی روابط بین کاربرد IT، پذیرش مدیریت دانش،…

Read more
Back To Top