skip to Main Content

جهت گیری بازار، قابلیت اختلال بازار و عملکرد اقتصادی اجتماعی: یک مطالعه تجربی از انگلستان

چکیده این تحقیق به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا پی‌گیری شیوه‌های تجاری تجاری خاص مانند جهت گیری بازار و قابلیت اختلال بازار هم عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی شرکت‌های اجتماعی را بهبود می‌بخشد. براساس داده‌های تجربی جمع‌آوری‌شده از ۱۶۴…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

مذاکرات تجاری بین المللی : نوآوری ، تیم مذاکره ، آماده سازی

چکیده با توجه به گسترش تجارت جهانی و به لزوم مذاکره از راه دور ، امکان انجام مذاکرات کافی برای طرفین فراهم نمی شود ، و نمی توان به خوبی از قدرت مذاکره از راه دور کمک گرفت ، لذا…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

بازاریابی نوآوری در کسب و کار

چکیده هدف از این مطالعه، بیان جزئیات مربوط به مفهوم نوآوری و نوآوری در بنگاهها، با هدف توضیح چگونگی اجرای آن می باشد. نوآوری آن طور که امروزه شناخته شده است، به موضوعی موقوف شده که تنها در دانشگاه ها…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top