skip to Main Content

موضوع فروشندگان دائما در حال سفر: بهینه‌سازی ارسال بسته به کمک هواپیماهای بدون سرنشین

چکیده وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین، زمانی فقط به حوزه نظامی محدود می‌شد، در حال حاضر وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین در حال آماده شدن برای اخذ پذیرش گسترده در بخش های تجاری هستند. یکی از این کاربردها، استقرار این…

Read more
Back To Top