skip to Main Content

ایجاد همکاری به عنوان یک شرط مقدم که منجر به اعتماد در روابط تجاری می‌شود

چکیده اعتماد از پذیرش گسترده‌ای در میان اندیشمندان به عنوان تسهیل‌کننده کلیدی توسعه روابط بین سازمانی برخوردار است. شش اصل مورد نیاز در تجارت با عناوین رضایت، ارتباطات، شایستگی، ارزش های مشترک، خیرخواهی و یکپارچگی شناخته شده اند. ایجاد هم‌کاری…

Read more

مکانیزم‌های بلاک چین برای امنیت اینترنت اشیا

چکیده گسترش اینترنت اشیا (اینترنت اشیا)منجر به یک سطح حمله بزرگ می‌شود که نیازمند کاهش شدید امنیتی است. کاربردهای اینترنت اشیا از چالش‌های ماموریت محور (مانند سیستم‌های هوشمند، سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، مراقبت ویدیویی، سلامت الکترونیک)به برنامه‌های کاربردی تجارت…

Read more

مدلسازی و تست ابعاد اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

چکیده تحقیقات پیشین کشف کردند که اعتماد نقش مهمی در شکل دادن به اهداف خرید مصرف کننده ایفا می کند. اما تحقیقات محدودی وجود دارد که در آن ابعاد اعتماد مصرف کننده به طور تجربی تعریف و آزمایش شده باشد.…

Read more
Back To Top