skip to Main Content

تجزیه و تحلیل امنیتی مبتنی بر تهدید برای اینترنت اشیا

چکیده اینترنت اشیاء (IoT) یک پارادایم در حال ظهور است که بر اتصال درونی اشیاء یا وسایل با یکدیگر یا و کاربران تمرکز دارد. پیش بینی می شود که این فناوری نقطه عطفی در توسعه خانه ها و شهرهای هوشمند…

Read more
Back To Top