skip to Main Content

محدودیت‌های ضریب حساسیت انحراف interstorey θ از MRFs فولادی با میراگر ویسکوز که مطابق با Eurocode ۸ طراحی شده‌است.

چکیده در این مقاله، قاب‌های خمشی فولادی (MRFs)۵، ۱۰ و ۲۰ طبقه با یا بدون میراگر ویسکوز مطابق با (Eurocode ۸ (ec۸ طراحی شده‌اند. MRFها دارای خواص مکانیکی متفاوتی هستند (به عنوان مثال دوره ارتعاش، استحکام برشی پایه، و کل…

Read more
Back To Top