skip to Main Content

انتخاب پروتکل‌های پیغام رسانی موثر برای سیستم‌های IoT اعم از : MQTT، CoAP، AMQP و HTTP

چکیده تکنولوژی ارتباطات زمان واقعی و استاندارد یک جبر بی چون و چرا برای توسعه برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیا (IoT)است. با این حال، انتخاب یک پروتکل پیام گذاری استاندارد و موثر برای هر سازمانی یک کار چالش برانگیز و ترسناک…

Read more
Back To Top