skip to Main Content

بهینه سازی مسیریابی برای شبکه های IP توسط جایگزین های بدون لوپ

چکیده جایگزین های بدون لوپ (LFA) برای مسیردهی مجدد سریع (FRR) در شبکه هایIP میان دامنه ای توسعه یافته اند. آنها ابزارهایی ساده و استاندارد بوده که از قبل توسط فروشندگان مختلف ارائه شده اند. با این حال، LFAها دو…

Read more
Back To Top