skip to Main Content

پروتون درمانی تومورهای سیاه (ملانوم) عنبیه چشم با ۵۰ CGE

چکیده هدف: هدف از این مطالعه، ارزیابی کنترل تومور موضعی، شیوع آب سیاه چشم القا شده با اشعه و مداخلات مربوط به درمان پرتو پروتون در بخش قدامی و خلفی (PBT) برای درمان تومورهای عنبیه (ملانوم) می‌باشد. بیماران و روش‌ها:…

Read more
Back To Top