skip to Main Content

معماری سازمانی کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری فناوری اطلاعات را چگونه بهبود می بخشد؟

چکیده بر اساس تحقیقات، معماری سازمانی (EA) برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری IT در نظر گرفته می شود. با این حال، هنوز چگونگی انجام این کار مشخص نمی باشد. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی حمایت از تصمیمات سرمایه‌گذاری در…

Read more
Back To Top