skip to Main Content

تصفیه آب نیشکر توسط یک فرآیند غشایی یکپارچه: رفتار فیلتراسیون غشاء پلیمری در دمای بالا

چکیده استفاده از فیلتراسیون غشاء برای تصفیه آب نیشکر جالب است، زیرا این روش می¬تواند مواد شیمیایی مورد استفاده را حذف کرده و محصولات را به طور پیوسته و به صورت اتوماتیک و با کیفیت بهتر تولید کند. با این…

Read more
Back To Top