skip to Main Content

مروری بر الگوریتم های جستجوی کلید واژه برای داده‌های گراف ( نموداری )

چکیده در این فصل ما روش‌هایی را بررسی می‌کنیم که جستجوی کلمات کلیدی را بر روی داده‌های گراف انجام می‌دهند.جستجوی کلیدواژه یک رابط ساده اما کاربر پسند برای بازیابی اطلاعات از ساختارهای داده پیچیده فراهم می‌کند.از آنجایی که بسیاری از…

Read more
Back To Top