skip to Main Content

گرایش‌ها تحقیقاتی در مواد پلیمری برای استفاده در وسایل نقلیه سبک

چکیده کاهش وزن خودرو بسیار مهم است زیرا وزن خودرو به طور مستقیم بر مصرف انرژی تاثیر می‌گذارد. مطالعات در مورد فرآیند تولید وسایل نقلیه سبک که از پلیمرها استفاده می‌کنند در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند. رویکردهای کاهش…

Read more
Back To Top