skip to Main Content

تاثیرات ترکیب سوخت بر آماده سازی شارژ، احتراق و جرقه در موتورهای GDI با کارایی زیاد

چکیده این مقاله تاثیر ترکیب سوخت را بر موتور های GDI دارای سیستم توربوشارژر و کاربردهای آن را در ماشین های اسپرت است مشخصا تحقیقات بیشتری در زمینه ی تاثیر ات سوخت های یک ترکیبی به نسبت سوخت های 7…

Read more
Back To Top