skip to Main Content

مدیریت اطلاعات برای بررسی و پیش‌گیری از جرم کلاه سفید

چکیده جرم کلاه سفید جرم مالی است که توسط اعضای طبقه بالای جامعه برای کسب منفعت شخصی یا سازمانی مرتکب می‌شود و افرادی هستند که تمایل به ثروتمند بودن، تحصیلات عالی، و ارتباطات اجتماعی دارند و معمولا توسط سازمان‌های قانونی…

Read more

ارزیابی اثرات فن‌آوری اطلاعات بر موفقیت پروژه از طریق مدیریت دانش

چکیده این مقاله به طور تجربی نمونه‌ای از پروژه‌های تاسیسات سرمایه در صنعت ساخت‌وساز را مورد بررسی قرار می‌دهد.هدف این مقاله سه موضوع است.هدف اول این مطالعه اعتبار سنجی یک مدل برای ارزیابی روابط بین کاربرد IT، پذیرش مدیریت دانش،…

Read more

مدیریت دانش در زمینه نوآوری باز: چشم‌انداز بخش تکنولوژی برتر

چکیده الگوی نوآوری باز پدیده، نوآوری معاصر جدید است. فعالیت‌های نوآوری در بخش فن‌آوری پیشرفته نیازمند سطح وسیعی از مدل‌های مشارکتی، خلاقانه و مدیریت دانش موثر برای شرکت‌ها هستند. نظریه‌های ایجاد دانش درون سازمان مبتنی بر روش‌های سیستماتیک برای ایجاد…

Read more

رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

چکیده این مطالعه به بررسی رابطه کمی بین مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد می‌پردازد. هدف ما روشن کردن اثرات فعالیت‌های مدیریت دانش (KM)بر نوآوری و عملکرد نوآورانه است. سازمان‌ها از مفاهیم واقعی KM آگاهی ندارند. با توجه به مرور ادبیات،…

Read more

تاثیر واسطه ای عملیات راهبردی منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

چکیده  شواهد تجربی  قبلی نشان داده است که مدیریت دانش و عملیات مدیریت منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد شرکت با هم اثر متقابل دارند. بر اساس این ایده، هدف مطالعه فعلی،  ارایه و آزمون مدل تلفیقی برای بررسی  عملیات…

Read more

تاثیر واسطه ای عملیات راهبردی منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

چکیده شواهد تجربی قبلی نشان داده است که مدیریت دانش و عملیات مدیریت منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد شرکت با هم اثر متقابل دارند. بر اساس این ایده، هدف مطالعه فعلی، ارایه و آزمون مدل تلفیقی برای بررسی عملیات…

Read more

منابع فناوری اطلاعات، توانایی مدیریت دانش و مزیت رقابتی: نقش مستمر تعهد منابع

چكيده نقش فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت دانش همیشه یک موضوع بحث برانگیز در منابع و عمل است. با وجود اسناد موجود در مورد ارتباط بین منابع فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، اطلاعات محدود در مورد انواع مختلف منابع فناوری…

Read more

تحقیق و توسعه مدیریت پروژه و ظرفیت جذب: شواهد تجربی از شرکت های اسپانیایی

چکیده شواهدی از یک مطالعه دریک نمونه از شرکت های اسپانیایی نشان می دهد که انجام تحقیق و توسعه (R & D) مدیریت پروژه به طور مثبتی مربوط به ظرفیت جذب دانش(AC) است ، هرچند تاثیر این شیوه برای هر…

Read more
Back To Top