skip to Main Content

مدیریت اطلاعات برای بررسی و پیش‌گیری از جرم کلاه سفید

چکیده جرم کلاه سفید جرم مالی است که توسط اعضای طبقه بالای جامعه برای کسب منفعت شخصی یا سازمانی مرتکب می‌شود و افرادی هستند که تمایل به ثروتمند بودن، تحصیلات عالی، و ارتباطات اجتماعی دارند و معمولا توسط سازمان‌های قانونی…

Read more
۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

ارزیابی اثرات فن‌آوری اطلاعات بر موفقیت پروژه از طریق مدیریت دانش

چکیده این مقاله به طور تجربی نمونه‌ای از پروژه‌های تاسیسات سرمایه در صنعت ساخت‌وساز را مورد بررسی قرار می‌دهد.هدف این مقاله سه موضوع است.هدف اول این مطالعه اعتبار سنجی یک مدل برای ارزیابی روابط بین کاربرد IT، پذیرش مدیریت دانش،…

Read more
۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

مدیریت دانش در زمینه نوآوری باز: چشم‌انداز بخش تکنولوژی برتر

چکیده الگوی نوآوری باز پدیده، نوآوری معاصر جدید است. فعالیت‌های نوآوری در بخش فن‌آوری پیشرفته نیازمند سطح وسیعی از مدل‌های مشارکتی، خلاقانه و مدیریت دانش موثر برای شرکت‌ها هستند. نظریه‌های ایجاد دانش درون سازمان مبتنی بر روش‌های سیستماتیک برای ایجاد…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

چکیده این مطالعه به بررسی رابطه کمی بین مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد می‌پردازد. هدف ما روشن کردن اثرات فعالیت‌های مدیریت دانش (KM)بر نوآوری و عملکرد نوآورانه است. سازمان‌ها از مفاهیم واقعی KM آگاهی ندارند. با توجه به مرور ادبیات،…

Read more
۲۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر واسطه ای عملیات راهبردی منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

چکیده  شواهد تجربی  قبلی نشان داده است که مدیریت دانش و عملیات مدیریت منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد شرکت با هم اثر متقابل دارند. بر اساس این ایده، هدف مطالعه فعلی،  ارایه و آزمون مدل تلفیقی برای بررسی  عملیات…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر واسطه ای عملیات راهبردی منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت

چکیده شواهد تجربی قبلی نشان داده است که مدیریت دانش و عملیات مدیریت منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد شرکت با هم اثر متقابل دارند. بر اساس این ایده، هدف مطالعه فعلی، ارایه و آزمون مدل تلفیقی برای بررسی عملیات…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

منابع فناوری اطلاعات، توانایی مدیریت دانش و مزیت رقابتی: نقش مستمر تعهد منابع

چكيده نقش فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت دانش همیشه یک موضوع بحث برانگیز در منابع و عمل است. با وجود اسناد موجود در مورد ارتباط بین منابع فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، اطلاعات محدود در مورد انواع مختلف منابع فناوری…

Read more
رایگان – خرید

تحقیق و توسعه مدیریت پروژه و ظرفیت جذب: شواهد تجربی از شرکت های اسپانیایی

چکیده شواهدی از یک مطالعه دریک نمونه از شرکت های اسپانیایی نشان می دهد که انجام تحقیق و توسعه (R & D) مدیریت پروژه به طور مثبتی مربوط به ظرفیت جذب دانش(AC) است ، هرچند تاثیر این شیوه برای هر…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top