skip to Main Content

تحلیل شکست و بررسی متالورژیکی دریچه های اگزوز موتور دیزل

چکیده این مقاله یک تحلیل شکست از سه دریچه اگزوز موتور دیزل مورد استفاده در یک کامیون که در خدمت معیوب شده است را نشان می‌دهد. شکست در صفحه های دریچه اگزوز رخ داده بود. مواد صفحه از فولاد 5Cr21Mn9Ni4N…

Read more
Back To Top