skip to Main Content

مروری بر نشست زمین ناشی از برداشت آب زیرزمینی در Xiana، چین

چکیده این مقاله مروری بر نشست زمین ناشی از برداشت آب زیر زمینی در Xian، چین ارائه می‌دهد.با افزایش تقاضای معیشت مردم و اقتصاد در طول روند شهرنشینی، به دلیل نشست زمین ناشی از بهره‌برداری بیش از حد از آب‌های…

Read more
Back To Top