skip to Main Content

ارزیابی چرخه زندگی مواد ساختمانی: تحلیل مقایسه‌ای انرژی و اثرات زیست‌محیطی و ارزیابی پتانسیل بهبود بهره ‌وری

چکیده صنعت ساخت‌وساز از مقادیر زیادی مواد اولیه استفاده می‌کند که مصرف انرژی بالا را نیز شامل می‌شود. انتخاب مواد با محتوای بالایی در انرژی تجدید پذیر، مستلزم مصرف اولیه انرژی بالا در مرحله تولید ساختمان است، اما همچنین مصرف…

Read more
Back To Top