skip to Main Content

راه توسعه محصول از ناب (LPD) به توسعه محصولات هوشمند (SPD) ​

چکیده (LPD)کاربرد اصول ناب در توسعه محصول است، با هدف توسعه محصولات جدید یا بهبود یافته که در بازار موفق هستند. LPD با فرآیند کامل جمع‌آوری و تولید ایده‌ها، از طریق ارزیابی موفقیت بالقوه، برای توسعه مفاهیم، ارزیابی آن‌ها برای…

Read more

توسعه محصول ناب و تولید ناب: اثرات و تست تعدیل کننده

چکیده عملکرد عملیاتی شرکت ها منابع زیادی را برای اجرای پایه ای در مراکز تولیدی اختصاص می دهند، اما منابع کمتر برای اجرای فرآیندهای توسعه محصول اختصاص میدهد. علی‌رغم نشریات غنی در تولید لاغری (LM)و نشریات رو به رشد در…

Read more
Back To Top