skip to Main Content

تناسب (هم اهنگی) تنه و اندام تحتانی در حین بلند کردن در افراد مبتلا به کمردرد مزمن و بدون کمر درد مزمن

چکیده در این مقاله تفاوت در حرکت همزمان بین تنه و اندام تحتانی حین بلند کردن در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن (clbp)در مقایسه با افراد سالم گزارش شده‌است. با این حال، رابطه بین هماهنگی حرکتی و ناتوانی در بیماران…

Read more
Back To Top