skip to Main Content

اطلاعات بزرگ و مدیریت

چکیده داده‌های بزرگ در همه‌جا و خود دارند. در سال‌های اخیر، تأکید بیشتری بر داده‌های بزرگ، تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار و محیط‌های زندگی و کار «هوشمند» وجود دارد. اگرچه این مکالمات عمدتاً به‌کاررفته‌اند، سازمان‌ها در حال بررسی چگونگی استفاده از حجم گسترده…

Read more

مدیریت زنجیره تأمین سبز و اقتصاد مدور بررسی نظریه پیشرفت در هر دو زمینه

چکیده هدف - مدیریت زنجیره تأمین سبز (GSCM) و اقتصاد مدور (CE) هم پوشانی داشته ولی همچنین متفاوت از یکدیگرند. هدف این مقاله، بررسی ارتباط بین این دو مفهوم است که کاربردهای نظری متقابل مورد استفاده برای مطالعه GSCM و…

Read more

بررسی ترکیب پایداری و مدیریت زنجیره تامین

چکیده هدف از این مقاله، بررسی تحقیقات موجود و تحقیقات آکادمیک مربوط به مفهوم مدیریت زنجیره پایدار می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : محققان بیشتر به بررسی ادبیات مربوط به ( پایداری ) و ( مدیریت زنجیره تامین )…

Read more

مروری بر چالش‌های موجود در طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری IoT

چکیده سیستم‌های نرم‌افزاری معاصر، مانند اینترنت اشیا (IoT)، صنعت ۴.۰، و شهرهای هوشمند، پارادایم‌های فن‌آوری جدید هستند که از زمان شروع به زیر سوال بردن شکل سنتی نرم‌افزار در حال توسعه، چالش‌هایی را برای ساخت آن‌ها به وجود می‌آورند. آن‌ها…

Read more
Back To Top