skip to Main Content

معماری مدرن لیتوانیایی در زمان اتحاد جماهیر شوروی:با توجه به بازنگری که معماران در خود انجام داده اند

چکیده معماری مدرن در لیتوانی شوروی(1990-1944)درزمان اتحاد جماهیر شوروی سابق بسیار برجسته و چشمگیر میباشد.این معماری به این دلیل برجسته و حائز اهمیت  است که با در نظر گرفتن موقعیت محلی و نیز با حفظ بافت سنتی  محیط پیرامون خود…

Read more
Back To Top