skip to Main Content

تشخیص و مدیریت هپاتیت B و C

چکیده هپاتیت B و C مشکلات عمده سلامت عمومی در سراسر جهان هستند. آن‌ها می‌توانند منجر به بیماری‌های مزمن کبدی، سیروز و سرطان کبد شوند. برآورد جهانی در سال ۲۰۱۵ نشان داد که ۲۵۷ میلیون نفر با عفونت مزمن ویروس…

Read more
Back To Top