skip to Main Content

اتصال سری ترنزیستورهای دوقطبی با گیت عایق شده (IGBTs)

چکیده سوییچ‌های ولتاژ بالا مورد نیاز در کاربردهای الکترونیک قدرت حاضر با اتصال دستگاه‌های موجود در سری تشخیص داده می‌شوند. با استفاده از تکنیک‌های کنترل گیت فعال، مدارهای اسنابر و مدارهای محدود کننده فعال، تقسیم نابرابر ولتاژ در سراسر دستگاه‌های…

Read more

مسیریابی جاده هیبریدی با کمک زیرساخت و QoS های QoS در VANETs

چکیده سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) به دلیل کاربردهای بی شماری که مسیر را برای سفرهای سریعتر ، ایمن تر و لذت بخش تر می کند ، مورد توجه محققان قرار گرفته است. با این حال، این کاربردها به…

Read more

ترانزیستورهای گرافنی متاثر از میدان برای الکترونیک انعطاف‌پذیر فرکانس رادیویی

چکیده الکترونیک فرکانس رادیویی انعطاف‌پذیر (RF) به موادی نیاز دارد کههم دارای خصوصیت الکترونی منحصر به فرد و هم محدودیت های فشار بالا هستند. در حالی که ترانزیستورهای گرافنی متاثر از میدان انعطاف‌پذیر (GFETs) محدودیت‌های فشار بالاتری را نسبت به…

Read more
Back To Top