skip to Main Content

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع با DG با توجه به قابلیت اطمینان دستگاه‌های حفاظتی که تحت‌تاثیر SFCL قرار گرفته‌اند

چکیده این مقاله یک مدل قابلیت اطمینان برای محدود کننده جریان خطای ابررسانایی(SFCL)پیشنهاد می‌کند، که جایگزین جدیدی برای محدود کردن جریان خطا در یک شبکه است.یک تکنیک ارزیابی برای قابلیت اطمینان توزیع که از نرخ خرابی بهبود یافته همه وسایل…

Read more

تخمین پارامترهای زمان مدیریت اسناد الکترونیکی

چکیده فرایندهای پردازش مستندسازی فنی، فرصت‌ها و مزایای پیاده‌سازی آن‌ها با کمک فن‌آوری‌های خودکار مدیریت اسناد الکترونیکی به میزان زیادی بر کیفیت مستندات فنی درگیر در آن‌ها و زمان اجرای عملیات ابتدایی مدیریت سند بستگی دارد.در این مقاله، برای برآورد…

Read more

تئوری بازی و حسابرسی استراتژیک

چکیده حسابرسان قدرت مدل‌سازی تئوری بازی‌ها، یک تکنیک تصمیم‌گیری استراتژیک ریاضی، که توسط جان نش، برنده جایزه نوبل، معروف شده‌است را معرفی می کنند. این مدل با استفاده از نمونه‌های سرگرم‌کننده برای درک مفهومی و سناریوهای حسابرسی برای کاربردهای عملی…

Read more
Back To Top