skip to Main Content

یک چارچوب مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت

چکیده این مقاله چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت ارایه می‌دهد. این چارچوب ریشه در متمایز کردن سازمان‌ها از بازارها داشته و در زمینه به سرعت در حال رشدِ اقتصاد سازمانی است. قیمت‌های تسویه بازار، کالاهای بی‌نهایت قابل تقسیم و…

Read more

تأثیر فرهنگ سازمانی، ویژگی های شرکت و محیط خارجی شرکت ها بر شیوه های حسابداری و مدیریت: تحقیق تجربی در مورد شرکت های صنعتی در ترکیه

چکیده فرهنگ سازمانی تحلیل سطح متوسط مهم برای مطالعات سازمانی است و می‌تواند به عنوان رابط بین جامعه و سازمان در نظر گرفته شود. فرهنگ سازمانی می‌تواند مانع یا باعث تقویت استفاده از انواع شیوه‌های مدیریتی مانند رویه‌های حسابداری مدیریت…

Read more

شرکت‌های حسابرسی و تخصص صنعت در یک اقتصاد نوظهور ​

چکیده هدف این مطالعه بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت حسابرسی بر نگهداشت و رشد حسابرس در یک اقتصاد در حال ظهور می‌باشد. فاکتورهایی مانند این که آیا این شرکت بزرگ است، شرکتی با وابستگی بین‌المللی، یک شرکت محلی و…

Read more

هوش تجاری و تحلیل تجاری در تحقیقات حسابداری مدیریت : وضعیت کنونی و تمرکز آینده

چکیده مدیران اجرایی، تکنولوژی، داده‌ها و تحلیل را به عنوان یک نیروی تحول در کسب‌وکار می‌بینند. بنابراین برای پشتیبانی از گزارش و تصمیم‌گیری، بسیاری از سازمان‌ها هوش تجاری و تحلیل تجاری (BI & A) را پیاده سازی می کنند .به…

Read more

حسابداری، مهندسی مدیریت و مدیریت رشد شرکت: “کلارک چمپن”، ۱۹۱۴-۱۸۶۴

چکیده این پژوهش رابطه بین حسابداری و مهندسی مدیریت را در فرآیندهای تصمیم گیری استراتژیک و کنترل مدیریتی بررسی می کند که بر مدیریت رشد در کلارک چمپن، 1914-1864 تأکید می کند. پژوهش در می یابد که تصمیمات استراتژیک برای…

Read more
Back To Top