skip to Main Content

مدیریت بیانیه های مالی بانکی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی هدف دار

چکیده شش هدف یکی از بانک‌های برتر در مالزی یعنی انباشت سرمایه، کاهش بدهی، ثروت سهامداران، سود، سودآوری و اقلام مدیریت بهینه در بیانیه مالی مورد بررسی قرار گرفت. این اطلاعات از گزارش سالانه بانک و دامنه بانکی از سال…

Read more

نفوذِ تاثیراتِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر منابع انسانی به عنوان عاملی شاخص در توسعه پایدار

چکیده جامعه رومانی تاکنون تغییرات پیش‌بینی‌نشده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به چشم خود دیده است که علت آن تغییرات سیاسی بوده است که در اواخر دهه 1990 میلادی روی داد؛ امری که تا به امروز در طول مسیری همراه…

Read more
Back To Top