skip to Main Content

یک چارچوب ساخت‌وساز دیجیتالی با تلفیق مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و تکنولوژی‌های مهندسی معکوس برای پروژه‌های نوسازی

چکیده این مطالعه یک چارچوب ساخت و ساز دیجیتالی را ارائه می دهد که مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) { مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) یک فرآیند است که توسط ابزار و فن آوری های مختلفی که شامل تولید و مدیریت…

Read more
Back To Top