skip to Main Content

چگونگی قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد کنونی در بازارهای بین‌المللی ​

چکیده این مطالعه به بررسی نقش قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد بازار جاری به عنوان اینفلوِئنسر پتانسیل دو جنبه کلیدی استراتژی رقابتی آتی برای شرکت‌های فعال در بازارهای بین‌المللی می‌پردازد: کارایی و تمایز بازاریابی. فرضیه‌ها توسعه‌یافته و در یک نظرسنجی از…

Read more
Back To Top