skip to Main Content

تکامل پایداری به عنوان راهبرد بازاریابی: آغاز دوران جدید

چکیده زمان شاهد فازهای مختلف استراتژی بازاریابی بوده‌است. از میان آن‌ها، پایداری موضوعی کلیدی است که در طول زمان در استراتژی بازاریابی پدید آمده‌است. در فاز قبلی دهه ۱۹۷۰، مسایل زیست‌محیطی به عنوان یک پارادایم جدید در استراتژی بازاریابی پدیدار…

Read more

اثر متقابل جهت گیری های راهبردی و استراتژیک بازاریابی بر مزیت رقابتی

چکیده این مقاله به دنبال توضیح و اصلاح رابطه بین بازاریابی سبز استراتژیک و داخلی و رقابتی بودن شرکت ها است. علی‌رغم اهمیت استراتژی محیطی شرکت برای شرکت‌هایی که یک ارزیابی عملکرد خط پایین را تصویب می‌کنند، تمرکز کافی بر…

Read more

کاربرد سیاست‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان بازاریابی: تاثیر بر اجرای استراتژی تجارت و بازاریابی

چکیده ویژگی‌های سازمان بازاریابی و ارتباط آن‌ها با اجرای استراتژی موضوع تحقیقات قابل‌توجهی در طول سه دهه گذشته بوده‌است. این ویژگی‌ها شامل ساختار سازمان، فرهنگ، فرایندها، نفوذ و رهبری در میان دیگران است. با این حال، توجه کمی به سیاست‌های…

Read more

بازنگری رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت: نقش مدرن جهت گیری بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی

چكيده این مطالعه بینش اصلی از نظریه منابع منابع (هانت و مورگان، 1995) را به تجزیه و تحلیل ویژه ای از مدیران ارتباطات قابلیت های عملکرد مانند گرایش بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمان می دهد. با استفاده از معیارهای…

Read more

دیدگاه مبتنی بر منابع بازاریابی ذینفع

چکیده علیرغم ازدیاد محبوبیت و عمومیت یافتگی دیگاه سهامدار در میان بازاریابی علمی و مدیران،بازاریابی ذینفع همچنان در مراحل اولیه خود می باشد.این مقاله،به واسطه یکپارچه سازی نظریه سهامدار و دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)  به تقویت دیدگاه بازاریابی ذینفع…

Read more
Back To Top