skip to Main Content

طراحی یکپارچه پایدارساز سیستمهای قدرت: یک طراحی کنترلر مبتنی بر مدل مرجع

چکیده چکیده - در این مقاله، روشی برای طراحی یکپارچه پایدارساز سیستمهای قدرت (PSS) ارائه شده است. روش ارائه شده مبتنی بر طراحی برپایه کنترل‌کننده مدل مرجع می‌باشد. در این راستا، مدل باس تک ماشینه، متاهی برای مطالعه نوسانات فرکانس…

Read more

بررسی پارامترهای شکل‌دهی در برگشت فنری برای فولاد با استحکام بسیار بالا با در نظر گرفتن تغییرات مدول یانگ در شکل‌دهی غلتکی سرد

چکیده فولادهای فوق‌العاده قوی (UHSS)به طور فزاینده‌ای در صنعت خودروسازی برای کاهش وزن و بهبود ایمنی مصرف کنندگان به کار می‌روند. با این حال پیش‌بینی بازگشت فنر در شکل‌دهی غلتکی سرد، یکی از مشکلات اساسی است که باید برای حصول…

Read more

بهره برداری از مبدل فتوولتائیک برای حمایت از ولتاژ محلی – یک مدل سیگنال کوچک

چکیده به دنبال نفوذ در افزایش توزیع پراکنده نیرو ، شبکه های توزیع برق با چالشهای متعددی که به طور عمده مربوط به کنترل ولتاژ است روبرو می باشند. این وضعیت ممکن است در یک شبکه ضعیف متصل به یک…

Read more
Back To Top